Laatste nieuws

Nieuwe wachtplaats gedefinieerd

Sas van Gent is als nieuwe wachtplaats geregistreerd in ons systeem. 

 

Aanmelding Via Uab online alleen mogelijk vanaf de geregistreerde wachtplaatsen

Vanaf heden is het alleen nog maar mogelijk om u aante melden via uab wanneer u zich op een van de geregistreerde wachtplaatsen bevind.
Dit is nodig omdat het systeem anders geen arrivaltime kan berekenen en dit is nodig om het schip in te kunnen plannen in de jetty planning.
Zonder arrival time zal het schip steeds naar achteren verplaatst worden en niet ingepland om te laden.

 

Hieronder de vernieuwde informatie van 24 Augustus 2021

Onderwerp: Dragen en gebruik van Persoonlijke Beschrmingsmiddelen (PBM)

Op het moment dat u bij ons op een van onze steigers gemeerd ligt, dient u en uw bemanning de voorgeschreven PBM's te dragen als u zich in of door de ladingzone van het schip begeeft. Dit geldt ook als uw schip niet is aangekoppeld. Het niet dragen van PBM's is niet in lijn met de richtlijnen van Zeeland Refinery.

 

Hieronder de vernieuwde informatie van 7 december 2020

Onderwerp: Vernieuwde aanmeldprocedure

  UAB aanmelden (Nederlands)

  UAB aanmelden (English)

  UAB aanmelden (Deutch)

 

Hieronder vernieuwde informatie van 20 december 2017

Onderwerp:

  VOW SCHIP – Wal Laad/Los Overeenkomst Zeeland Refinery N.V.

  VOW SCHIFF – Land Lade/Löschvereinbarung Zeeland Refinery N.V.

 

Hieronder de informatie flyer van 25 October 2017

Onderwerp: laad instructies - voetjes - midden snelheid

  Flyer 25Oct2017 - NL

  Flyer 25Oct2017 - EN

 

Hieronder de informatie flyer van 30 Augustus 2017

Onderwerp: gebruik van Ess-docs op ZR

  Flyer 30Aug2017 - NL

  Flyer 30Aug2017 - DE

Login

 
of


Copyright 2024 TRN NL