Aanmelden schepen met bestemming Zeeland Refinery

Alle schepen met bestemming Zeeland Refinery dienen zich aan te melden middels UAB (Uniform Aanmelding Barges) op http://www.uab-online.eu.

Alle overige gebruikers:

Wilt u als vervoerder of belanghebbende kunnen inloggen op de ZR website? Dat kan. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen bij ZR. Stuur hiervoor een email aan: rc-lst-zr-uab-registratie@total.com Voor uw aanmelding hebben wij de volgende gegevens nodig:

    • Uw naam

    • Bedrijfsnaam

    • Adres gegevens

    • Uw email-adres

Via uw e-mailadres krijgt u uw gebruikersnaam en wachtwoord toegestuurd.

UAB melding:

Inleiding

Zeeland Refinery en North Sea Port willen voorkomen dat er “opvaarverboden” moeten worden ingesteld voor schepen met bestemming Zeeland Refinery. Op deze manier kunnen we de schepen met bestemming Zeeland Refinery beter reguleren en u beter van dienst zijn.

Daarom hanteert ZR vanaf 1 December 2020 onderstaande werkwijze. Deze werkwijze zal na een testperiode van 4 maanden worden geëvalueerd en daarna definitief worden gemaakt. Uw opmerkingen en ervaringen tijdens deze periode zijn voor ons zeer waardevol.

Werkwijze

O Stuur uw UAB-aanmelding op wanneer u arriveert op een van de wachtplaatsen.

Aangewezen wachtplaatsen:

- Braakman
- Krammersluis West
- Terneuzen
- Antwerpen
- Vlissingen Oost
- Krammersluis Oost
- Vlissingen Buitenhaven
- Volkeraksluis Oost
- Volkeraksluis West
- Hansweertsluis Noord
- Hansweertsluis Zuid
- Kreekraksluizen Noord
- Kreekraksluizen Zuid
- Sas van Gent
- Zeebrugge

O Als u de UAB aanmelding heeft verstuurt, zoekt u een ligplaats in afwachting van de oproep van Zeeland Refinery.

-     Zonder oproep vaart u niet naar Zeeland Refinery.

-     Controleer na het indienen van de UAB-aanmelding de steigerplanning van Zeeland Refinery op http://www.zeelandrefinery-arrivals.nl

-     Zodra u binnen 24 uur bij Zeeland Refinery kunt afmeren, wordt u door een geautomatiseerd systeem gebeld om naar de Vlissingen-Oost te           komen.

-     In dit bericht wordt u gevraagd dit te bevestigen door op 1 te drukken. Na bevestiging kunt u verder varen naar Vlissingen-Oost.

O Bij aankomst in de Sloehaven zoekt u een ligplaats op.

O De Loadingmaster roept u op wanneer u aan één van de steigers van Zeeland Refinery kunt afmeren.

Overgangsperiode

Voor de implementatie van deze nieuwe werkwijze geldt een overgangsperiode van 4 maanden (1 december 2020 tot 1 april 2021). Deze overgangsperiode dient om na te gaan of de nieuwe werkwijze goed werkt en of er eventuele aanpassingen gedaan dienen te worden.

Wij rekenen op uw medewerking en gaan er vanuit dat de nieuwe werkwijze een succes wordt.

Indien na deze testperiode blijkt dat er toch wordt besloten om zonder oproep naar Zeeland Refinery te varen (meer dan 24 uur voor het laden/lossen) zal Zeeland Refinery de juiste passende maatregelen nemen om in het belang van een ieder toch het gewenste doel te kunnen bereiken.

Frequently asked questions:


Q: Waarom wordt er een nieuwe werkmethode ingevoerd?

A: Zowel Zeeland Refinery als North Sea Port willen voorkomen dat er opvaarverboden moeten worden ingesteld voor schepen met bestemming    Zeeland Refinery. Op deze manier kunnen we de schepen met bestemming Zeeland Refinery beter reguleren en u beter van dienst zijn.


Q: Wat wordt de aankomsttijd als ik niet door mag varen naar de Sloehaven?

A: Op moment van de UAB aanmelding krijgt u een virtuele aanmeldtijd, dit is de vaarttijd vanaf de wachtlocatie tot de Sloehaven.


Q: Als ik gebeld wordt om door te komen ben ik dan verplicht direct door te varen naar de Sloehaven?

A: Nee; op het moment dat u gebeld wordt bent u in principe binnen 24 uur aan de beurt om te laden/lossen bij Zeeland Refinery. U bepaalt zelf wanneer u naar de Sloehaven komt als u maar binnen de 24 uur in de Sloehaven bent.


Q: Heeft de aankomsttijd in de Sloehaven invloed op wanneer ik mag laden?

A: Nee, dit heeft geen invloed op het moment dat u mag laden. Het maakt dus niet uit of u 24 uur of een uur van tevoren in de Sloehaven bent.


Q: Ben ik verplicht om bij een van de uiterlijke aanmeldplaatsen af te meren in afwachting van mijn oproep?

A: Nee; u bepaalt zelf de ligplaats in overleg met de betreffende instantie.


Q: Word ik midden in de nacht gebeld dat ik binnen 24 uur aan de beurt ben?

A: Nee; tussen 00:00 en 06:00 uur wordt u niet gebeld. Tijdens de testperiode is dit als heel storend ervaren en is de procedure hierop aangepast.


Q: Wat te doen als ik vragen heb over de nieuwe werkmethode?

A: Neem dan contact met Zeeland Refinery of met North Sea Port op. Wij zullen uw vraag bestuderen en zo snel mogelijk hierop reageren.

Laad gereed (NOR) melding en Aankomsttijd [**]

Uw feitelijke aankomsttijd (arrival time) in de Van Cittershaven wordt geregistreerd op het moment dat u de haven van Vlissingen-Oost binnenvaart middels uw AIS [**]. ZR gaat er vanuit dat uw dan laad-/losgereed bent. U dient zich ook aan te melden via UAB indien u voornemens bent om niet direct te willen gaan laden of lossen. In dat geval dient u in de UAB melding op te geven wanneer u wel beschikbaar bent om te laden of te lossen.

[*]   Steiger Planning in het menu van de website “Zr arrivals”. Vergeet niet regelmatig te “refreshen” i.v.m. met ontwikkelingen.

[**]

I.g.v. binnenvaren zonder dat er een UAB aanmelding is gedaan, betekent dat uw feitelijke aankomsttijd (arrival time) niet automatisch toegekend wordt.

I.g.v. aankomst zonder laad- of lospodracht zal uw schip niet ingepland worden in ons systeem. Voor laad- of losopdrachten dient u contact op te nemen met uw opdrachtgever. Niet met Zeeland Refinery.

I.g.v. problemen met automatische AIS registratie kan het zijn dat uw aankomsttijd niet is geregistreerd. Controleert u daarom 1 uur na aankomst in de haven uw gegevens op de webstie van Zeeland Refinery. Indien u geen aankomsttijd heeft gekregen dient u alsnog uw aankomsttijd via VHF kanaal 34 aan ons door te geven.

Bij drukte, of verwachte drukte, op de wachtsteigers in de haven van Vlissingen-Oost zal orth Sea Port een opvaarverbod instellen voor ‘Kegelschepen’ en/of ‘Niet Kegelschepen’. Zodra een opvaarverbod wordt ingesteld zal ZR dit ook kenbaar maken op de ZR-arrivals informatie site. Dit opvaarverbod dient te allen tijden gerespecteerd te worden, door die schepen (kegel en/of niet kegel) waarvoor het opvaarverbod is ingesteld.

Zodra er weer ruimte ontstaat op de wachtsteigers zal North Sea Port dit kenbaar maken aan Zeeland Refinery en de verkeersposten, samen met de namen van schepen welke op mogen varen naar Vlissingen-Oost. De Loading Master van Zeeland Refinery neemt dan contact met u op met de mededeling dat u mag opvaren naar de haven van Vlissingen-Oost.

In het geval van een opvaarverbod dient u zich nog steeds via UAB aan te melden. Als het opvaarverbod op u van toepassing is, neemt u ook nog telefonisch contact op met de Loading Master op het moment dat u op de wachtlocatie bent. De tijd van telefonisch melden plus de vaartijd die nodig is om vanaf die wachtlocatie naar Vlissingen Oost te varen wordt uw aankomsttijd (dus ook uw UAB meldtijd). Dit is dus de tijd die u in de haven van Vlissingen-Oost had kunnen zijn als er geen opvaarverbod was ingesteld.

 

 

 

Login

 
of


Copyright 2024 TRN NL